Information om hvordan du slukker for ventilationen ( må kun anvendes i nødstilfælde) 

Klik her