skraldeskur

Affaldsskure

I Ab-Vest sortere vi affaldet i de containere der står i affaldsskurene. Der sorteres i disse fraktioner.

Restaffald : Madaffald : Pap : Papir : Plast : Metal : Glas : Batterier

Farligt affald (Kemikalierester, olie, plantegødning, insekt og plantegift og andet) afleveres på kommunens genbrugsplads.

Medicinrester, Kanyler, Skal på Apoteket

Papkasser og lignende skal foldes sammen inden de kommer i containeren

Fjernsyn/Køl og frys/komfur og andre el apperater skal afleveres på kommunens genbrugsplads

Diverse møbler og andre store ting skal afleveres på kommunens genbrugsplads 

Der må ikke efterlades noget udenfor containerne

Storskrald

Kan være vaskemaskiner, møbler, fjernsyn og andre store ting man ikke selv har mulighed for at komme af med. Da kan man kontakte driften og lave en aftale om afhentning, afhentning er om tirsdagen og må først sættes ud mandag aften. Husk dette er en ekstra service fra driftens side.

Telefon til ejendomskontoret : 88 19 02 10 tlf. tid 7:30 til 09:00

Send en mail Formular til ejendomskontoret