Kære beboer her kan du sætte ting du ikke mere har brug for til salg eller gratis. Du skal være registreret bruger og du skal bo i afd. AB-vest. for at registrere dig skal du trykke på Log ind og derefter skal du trykke på Tilmeld og når du har registreret dig går der ca. 1 dag og du får en tilbagemelding om din registration. Dette er for at det kun er dig der kan slette – ændre din salgsannonce.