En julehilsen til beboer, ansatte og frivillige i AB-Vest  

 

Julen nærmer sig og året er hastigt ved at gå på held.

 

Bestyrelsen vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle der i det forgangne år, har medvirket til at gøre vores afdeling aktiv.

 

Tak til aktivitetsudvalget og de frivillige beboer der gjorde det muligt at afholde banko, kikke på nattehimmelen med stjerneskud og julefest.

I den forbindelse, tak til VA6 for samarbejdet.

 

Tak til El-ladestanderudvalget som har indsamlet megen viden på området og som i det nye år vil holde et informationsmøde, hvor der præsenteres en eller flere udbyder og hvor der bliver svaret på de spørgsmål der naturlig vil være omkring etablering og økonomi.

 

En særlig tak skal lyde til alle i Driften som har fået vores afdeling til at fungerer trods manglende personale.

 

 

I det nye år vil bestyrelsen arbejde på:

 

Internet og tv muligheder:

Implementeringen af vores nye aftale, som blev vedtaget på sidste afdelingsmøde i september, om internet og TV forbindelse fra AF86.

Et beboermøde hvor alle de nye muligheder for individuelle ønsker bliver præsenteret.

 

Nye folk til driften:

Bestyrelsen forventer at normeringen i det nye år kommer op på normal med en driftchef, ejendomsmester og en førstemand.

 

Henlæggelser til planlagte periodiske vedligeholdelses opgaver (PPV):

I forbindelse med nødvendige større henlæggelser i budgettet til en 30 års vedligeholdelses plan, hvor alle bygningsdele bliver gennemgået og registeret, således at vi ikke pludselig står med en stor udgift til reparation eller udskiftning som vi bliver nødsaget til at låne penge til for at ordne

 

Tættere drift samarbejde med VA6 og VA Toften:

I øjeblikket er der ikke noget formeld samarbejde i de 3 afdelinger som deles om Driften.

Det ønsker bestyrelsen at gøre noget ved.

Gerne med hjælp fra Bo-Vest, da vi er forskellige boligselskaber som skal budgetterer individuelt i afdelingerne og få det til at hænge sammen på tværs af de 3 afdelinger.

 

 

 

Til slut en rigtig glædelig jul og godt nytår til alle beboer, ansatte og frivillige i afdeling AB-Vest

 

 

John Kaubak Pedersen

Formand AB-Vest

1 Comments

 1. Kjeld Larsen den 10. januar 2023 kl. 18:27

  “Nye folk til driften:
  Bestyrelsen forventer, at normeringen i det nye år kommer op på normal med en driftschef, ejendomsmester og en førstemand.”

  Kan det oplyses, hvad årsagen til, at der skal ansættes nye folk, er?

  Venlig hilsen
  Kjeld Larsen