Så er der referat fra bestyrelsesmødet den 04-05-2022. Det kan ses i referater fra bestyrelsen.