Bestyrelsesmøde den 04-05-2022. Denne gang er der ikke fremmøde for beboerne mellem 17:00 og 17:30 pga. vi er ude af mødelokalet.

Er der noget i gerne vil have at vi tager op send da en mail til bestyrelsen@abvest.dk