Onsdag den 02-03-2022 Bestyrelsesmøde hvor der er åbent fra kl. 17:00 til 17:30 for beboere der har noget de vil tale med bestyrelsen om, det foregår i Hvedens kvt. 9D