Personlig betjening i BO-VEST

BO-VEST åbner for personlig betjening på ejendomskontorer og i administrationen som normalt fra tirsdag den 1. februar.

De ansatte arbejder hjemme og i hold

De ansatte i administrative funktioner i alle dele af organisationen arbejder fortsat mest muligt hjemme, ligesom de ansatte i driften arbejder i hold. Det sker fortsat for at sikre en forsvarlig drift af hele organisationen. Forventningen er, at smittetallene kommer til at stige endnu mere i den kommende tid, inden de falder igen. I flere dele af organisationen har vi allerede set afdelinger eller teams, hvor alle eller næsten alle medarbejdere er ramt af corona. Derfor er det mest ansvarlige her og nu at fastholde holdopdeling og hjemmearbejde i videst muligt omfang, hvor kun meget vigtige møder, der ikke kan afvikles på anden vis, gennemføres. Det er ledelsens forhåbning, at det bringer os gennem den kommende tid på så forsvarlig vis som muligt, og at vi derved kan sikre opgaveløsningen i alle dele af organisationen. I den forbindelse gennemfører Bo-Vita for tiden afdelingsmøder. Her er de ansatte i forvaltningsgruppen på skift deltagere i disse møder og for at undgå smittespredning på tværs af forvaltningsgruppen, arbejder alle fortrinsvist hjemmefra i den kommende tid. Ledelsen genovervejer hjemmearbejde og holdopdeling sidst i uge 6. Alle medarbejdere er indskærpet, at såfremt man har selv de mindste symptomer, så skal man ikke møde op på arbejde.