fastelavn1 fastelavn

Fastelavn er mit navn…………………………for beboere i VA6 Vest og AB Vest

Tid: Søndag den 19/2 2023 klokken 12.00-15.00

Sted: Beboerhuset Egelundsvej 2

Der bliver inddelt in grupper

0-5år

6-10 år

11-17 år

Kvinder

Mænd

 

Program:

12.00                Velkommen v/Erik Hansen

12.15                Pølsebaren åbner. Der er salg af øl og sodavand

13.15   Tøndeslagning. Først børnene, bagefter de voksne

14.00  Fastelavnsboller, kaffe, kakao m.v. Præmieoverrækkelse til kattekonger,

kattedronninger og sjovest udklædte i hver gruppe

14.30  Vi hjælpes ad med oprydningen

15.00             Tak for denne gang

Billetter 10,00 kroner pr. næse, kan købes hos

Karin Vindruens Kvt 6 B

Gert Violens Kvt 7 D

Eller Mobile Pay 1052MB. Husk at anføre adresse samt antal deltagere

Sidste frist for køb af billetter er mandag den 13/2

 

På festligt gensyn

Beboeraktivitetsudvalget

v/Karin Lund-Ertel       –          evt. spørgsmål til tlf. 61661282