Referatet fra bestyrelsesmøderne i juni og juli er blevet lagt op, men først nu annonceret her på forsiden. Undskyld, at det ikke blev gjort med det samme. Se begge under Referat fra møder > Bestyrelsesreferater.

Læs mere